Ruimtelijke ordening

Contactgegevens

Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
Filip Schepens, stedenbouwkundige
Telefoon: 09 364 65 02

Openingsuren

Balie
Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur
 
Consultatie stedenbouwkundige
Enkel op afspraak: maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 11.30 uur

Diensten

 • alle bouwaanvragen
 • de aanvragen voor het verbouwen, herbouwen of afbreken van bestaande gebouwen
 • de aanvragen voor bestemmingswijzigingen van gebouwen
 • de aanvragen voor reliëfwijzigingen en ontbossingen
 • het afleveren van stedenbouwkundige attesten nummer 1 en 2
 • verkavelingaanvragen
 • bijzondere Milieuzones
 • het verlenen van inzage in het gewestplan en in de bijzondere plannen van aanleg
 • de aanvragen tot splitsingen van kadastrale percelen
 • begeleiding gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
 • leegstand en verkrotting van gebouwen
 • behandelen van klachten i.v.m. stedenbouw en ruimtelijke ordening
 • ...