Woonplan Zottegem

Leefbaar en betaalbaar wonen in Zottegem

De evidentie waarmee de lokale woonmarkt zich de afgelopen jaren min of meer vanzelf organiseerde is niet langer een realiteit. Een degelijk uitgewerkt woonbeleid is vandaag de dag niet min of meer dan een pure noodzaak. De Vlaamse overheid wil gemeenten stimuleren om een lokaal woonbeleid te voeren dat vertrekt vanuit de principes zoals beschreven in de Vlaamse Wooncode. Die duidt de gemeente aan als regisseur voor het woonbeleid, coördinator tussen de verschillende huisvestingsinitiatieven op hun grondgebied.
 
Dit Woonplan Zottegem, uitgewerkt in nauwe samenwerking met het Lokaal Woonoverleg, moet de verschillende acties en projecten rond wonen kaderen in een globale visie op lange termijn, zodat de inspanningen kunnen worden gedoseerd en de financiële middelen en het beschikbare personeel efficiënt en doelgericht kunnen worden ingezet met het oog op een maximaal resultaat.
 
Het woonplan bestaat uit drie delen: een grondige woonstudie, de woonvisie en het woonplan met concrete acties voor de periode 2017-2025. Dat laatste is een neerslag van de beleidsopties voor de huidige legislatuur inzake huisvesting, wat betekent dat het concrete doelstellingen omvat die realistisch en haalbaar moeten zijn en waarbij het engagement om binnen een bepaalde termijn een aantal afspraken en projecten te realiseren van de verschillende huisvestingsactoren nodig is.
 
Tegelijk wil het woonplan legislatuur-overschrijdend zijn, omdat Zottegem, net als de andere Vlaamse gemeenten, voor een paar pertinente uitdagingen staat die een visie en aanpak op lange termijn vergen. Het woonplan is dan ook een levend document dat ook naar de toekomst verder kan worden aangepast in functie van de veranderende samenleving en eventuele nieuwe woonuitdagingen die zich daarin zouden stellen.
 
De rode draad voor de komende jaren inzake wonen is en blijft de zoals in de Vlaamse Wooncode beschreven basisdoelstelling rond wonen, met name ervoor zorgen dat inwoners van Zottegem beschikken over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs én met woonzekerheid.

Downloads

Presentatie.pptx (4.862 KB) editeer
Woonplan Zottegem.pdf (2.866 KB) editeer
 
Print...