Sociaal verhuurkantoor

Verhuurder

U bezit een woning en wenst die te verhuren? Al gedacht aan verhuren via een sociaal verhuurkantoor?

Uw voordelen:
  • zeker van uw maandelijkse inkomsten
  • zekerheid dat u uw woning in goede staat terug krijgt na de overeengekomen periode van verhuring

Huurder

Dringend op zoek naar een passende, leefbare, betaalbare woning?  Al even op de wachtlijst voor een sociale woning?

Dan is huren via een sociaal verhuurkantoor iets voor jou!
Informeer je snel en schrijf je in bij het sociaal verhuurkantoor in jouw buurt!

Het SVK of sociaal verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen wil het recht op wonen realiseren voor de meest kwetsbare groepen. Het SVK huurt
betaalbare woningen voor een periode van 9 jaar op de private woonmarkt om ze, na eventuele renovatie-, verbeterings-of aanpassingswerken,
tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan gezinnen of alleenstaanden met een beperkt inkomen en een acute woonnood.

De huurders worden meteen ingeschreven bij een sociale huisvestingsmaatschappij. De bedoeling is immers dat ze doorstromen naar een sociale woning.

SVK Zuid-Oost-Vlaanderen
Stationsstraat 196
9550 Herzele
Website: www.svkzovl.be

 
Print...