PWA

Contactgegevens

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Zottegem
Deinsbekestraat 25A, 9620 Zottegem
Ilse Van Herzeele, PWA-beambte
Telefoon: 09 364 57 48

Openingsuren

Maandag tot vrijdag van 9 tot 11.30 uur

Wat is het PWA?

Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA's) streven een dubbel doel na.

Vooreerst hebben ze als opdracht langdurig en oudere werklozen en leefloongenieters, die niet onmiddellijk een plaats vinden op de arbeidsmarkt een kans te bieden om (opnieuw) actief te worden in het arbeidsleven. Dit onder meer door hen PWA-activiteiten te laten uitvoeren en hen te stimuleren opleidingen te volgen.

Voor het uitvoeren van PWA-activiteiten ontvangen de PWA-werknemers een aanvullend inkomen bovenop hun werkloosheidsuitkeringen of hun leefloon.

Om PWA- activiteiten te mogen uitvoeren dient de werkzoekende aan een aantal voorwaarden te voldoen. Is aan deze voldaan, dan kan de werkzoekende zich in het PWA- kantoor inschrijven.

Verder speelt het PWA in op uw behoefte aan hulp. Het PWA geeft een antwoord op een aantal maatschappelijke behoeften, waarvoor het aanbod in het reguliere arbeidscircuit onbestaand of onvoldoende is.

Welke soort hulp?

Een uitgebreide lijst van activiteiten die via het PWA uitgevoerd kunnen worden, kan u downloaden. Afhankelijk van de categorie gebruiker waartoe u behoort zijn er verschillende erkende activiteiten die mogen uitgevoerd worden (download activiteitenlijst).

Wie kan er beroep doen op het PWA?

Enerzijds elke privé-persoon. Daarnaast kunnen ook gemeenten, vzw"s en andere niet-commerciële verenigingen, onderwijsinstellingen en bedrijven uit de land- en tuinbouwsector een beroep doen op het PWA.

Wat kost het?

Voor privépersonen gelden volgende tarieven:
  • € 5,95 voor wie een OMNIO-statuut heeft (Personen met een laag gezinsinkomen)
  • € 6,45 voor de niet-fiscaal aftrekbare cheques
  • € 7,45 voor de fiscaal aftrekbare cheques (EDENRED)
Rechtspersonen zijn verplicht de cheques van € 7,45 aan te kopen, behalve de non-profit sector en de scholen.

De PWA-werknemers zijn verzekerd tegen arbeidsongevallen en als ze schade zouden veroorzaken bij het verrichten van hun werk dekt een verzekeringspolis de burgerlijke aansprakelijkheid.

Naast het aanvragen van PWA-hulp staat het PWA ook in voor het informatie geven over een aantal federale tewerkstellingsmaatregelen, waaronder Activa, startbanenkaart,…
In een latere fase zal u er ook terecht kunnen voor informatie over loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Downloads

PWA Zottegem.pdf (114 KB) editeer
 
Print...