Gemeentelijke administratieve sancties

Vóór de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties had de gemeente wel de bevoegdheid om politieverordeningen uit te vaardigen, zeg maar regels om de openbare orde en rust te handhaven in de gemeente. Maar enkel via het parket en het gerecht konden overtredingen van deze regels bestraft worden.
Bij minder ernstige misdrijven werd vaak geen proces verbaal opgemaakt of werd de overtreding zonder gevolg geklasseerd. Voortaan kan de gemeente zelf een hele reeks overlastproblemen aanpakken. Een  reeks administratieve bepalingen zijn daarom uit het Strafwetboek gehaald. De parketten worden hierdoor ontlast zodat die meer tijd en middelen kunnen inzetten tegen zwaardere criminaliteit. Die bepalingen zijn dan wel weer opgenomen in het reglement ‘Gemeentelijke Administratieve Sancties’ (GAS), aangenomen door de Gemeenteraden van Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem. Dit vervangt de vroegere politiereglementen en het is van toepassing op het ganse grondgebied van de politiezone Zottegem-Herzele – Sint-Lievens-Houtem.

U kunt het het reglement "Gemeentelijke Administratieve Sancties" terugvinden als download.
 
Print...