Rooilijn- en onteigeningsplan Leeuwerikstraat

De gemeenteraad heeft in zitting van 30 januari 2017 het rooilijn- en onteigeningsplan Leeuwerikstraat voorlopig vastgesteld.
 
De plannen liggen alle werkdagen ter inzage op de afdeling Openbare werken, Administratief Centrum Gustaaf Schockaertstraat 7 te 9620 Zottegem van 28 februari 2017 tot 29 maart 2017 van 9.00 uur tot 11.30.
 
Eventuele bezwaren of opmerkingen over de plannen worden schriftelijk toegestuurd aan het College van burgemeester en schepenen, Administratief Centrum Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7 te 9620 Zottegem voor 29 maart 2017, hetzij mondeling op de laatste dag van 10 uur tot 11 uur in de voormiddag.

 
Print...