Gedeeltelijk afschaffen van voet- en buurtweg te Godveerdegem

De gemeenteraad heeft in zitting van 30 januari 2017 beslist om de voetwegen nr. 21, 22 en buurtweg nr. 16 gelegen in de deelgemeente Godveerdegem gedeeltelijk af te schaffen.

Het plan ligt alle werkdagen in het Administratief Centrum Gustaaf Schockaertstraat 7 te 9620 Zottegem ter inzage van 23 februari 2017 tot 27 maart 2017 van 9.00 uur tot 11.30.

Eventuele bezwaren of opmerkingen over het plan worden schriftelijk toegestuurd aan het College van burgemeester en schepenen, Administratief Centrum Gustaaf Schockaertstraat 7 te 9620 Zottegem voor 27 maart 2017, hetzij mondeling op de laatste dag van 10 uur tot 11 uur in de voormiddag.

 
Print...