Trage wegen in Zottegem: wat vind jij ervan?

Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer: kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes.  Veel van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit de bevolking groeit de vraag om trage wegen - waar mogelijk – terug toegankelijk te maken. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of het werk fietsen, wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner. Daarom werkt Zottegem samen met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen aan een herstel- en ontwikkelingsplan van de trage wegen. In dat plan is ook ruimte voorzien voor jouw mening. Inwoners, verenigingen, jongeren, landbouwers,… kortom alle gebruikers van deze wegen worden opgeroepen om mee te helpen denken over de toekomst van het netwerk trage wegen.

Een tijd geleden verkenden vrijwilligers de trage wegen op het terrein in de deelgebieden Erwetegem-Centrum en Godveerdegem-Grotenberge-Leeuwergem. Alle gegevens werden gebundeld op een kaart.
Aan de hand van een evaluatiebundel kunnen jullie reageren en voorstellen doen voor het toekomstig tragewegenbeleid. Achteraf worden alle opmerkingen en suggesties gebundeld. Samen met een werkgroep worden daarna alle wenselijke ingrepen bepaald.

Laat dus je stem horen! Het eindresultaat van deze inventarisatie en publieksparticipatie zal uiteindelijk leiden tot een actieplan voor de trage wegen, waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan.

Wil je ook jouw mening geven, dan kan je alle kaartmateriaal, invulformulier en informatie vinden op de website van rlva. We verwachten jouw reactie tegen ten laatste 31 augustus op papier of digitaal bij de dienst Mobiliteit, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem, 09 364 64 95, verkeer@zottegem.be.

Voor vragen neem contact met Isolde De Paepe (isolde.depaepe@zottegem.be, 09 364 64 95) of RLVA, Jonathan Clerckx (jonathan.clerckx@rlva.be, 055/20 72 65).
 

 
Print...