Stad Zottegem bereidt zich maximaal voor op een mogelijke elektriciteitschaarste

Recent was er in de media heel wat te doen over mogelijke stroomonderbrekingen mocht er tijdens de winter een tekort aan stroom ontstaan, onder meer door het stilliggen van een aantal kerncentrales. De stad Zottegem wil zich maximaal voorbereiden op een mogelijke elektriciteitschaarste. Daartoe ging de veiligheidscel van start met de opmaak van een bijzonder noodplan waarbij in kaart werd gebracht wat de mogelijke risico’s zijn.  

Elektriciteitszones

In Vlaanderen zijn 6 mogelijke uitvalzones opgemaakt, die bij elektriciteitschaarste door een beurtsysteem maximaal drie uur tussen 17 en 20 uur gecontroleerd afgeschakeld kunnen worden van het elektriciteitsnet.

Zottegem behoort, tot zone 4, met uitzondering van de Kachputtenstraat en een gedeelte van de Astridstraat, de Balegemstraat en de Oombergenstraat, die tot zone 1 behoren. Voor de straten die deels in zone 4, deels in zone 1 vallen is het evenwel niet mogelijk dit tot op het huisnummer uit te splitsen.

Hoe gaat een mogelijke afschakeling in zijn werk:

Bij een gecontroleerde afschakeling zal eerst zone 6 aan bod komen, bij een volgende afschakeling zal zone 5 zonder elektriciteit worden gezet, dan zone 4, dan zone 3… Bij een internationaal energieschaarsteprobleem (ongecontroleerde afschakeling) wordt dit beurtsysteem omgedraaid en zal zone 1 eerst aan bod komen.

Bij iedere gecontroleerde afschakeling zal zeven dagen op voorhand een verwittiging in de media verspreid worden, wat de burgers de kans moet geven om zich aan te passen en energiebesparender te werk te gaan. Mogelijk zullen dan ook verbodsmaatregelen worden opgelegd door de hogere overheid.  Indien deze waarschuwing niet volstaat, dan zal de Minister 24 uur op voorhand de beslissing tot gecontroleerde afschakeling nemen en dat communiceren.

Energiebesparend

Belangrijk is dat vanaf midden oktober de FOD economie zal starten met een grootschalige informatiecampagne rond energiebesparing en zuinig omgaan met energie teneinde energieschaarste te vermijden.  

Als stadsbestuur zullen we daar uiteraard volledig onze schouders onderzetten.  Voor meer info kan u nu al terecht op onder meer www.energiesparen.be.

Wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt, is het zelfs goed mogelijk dat er zelfs geen afschakeling nodig zal zijn. In ieder geval is er geen reden tot paniek.

Prioritaire afnemers

In onze stad zijn er ook twee prioritaire afnemers die in geval van afschakeling prioritair opnieuw zullen worden ingeschakeld (in principe binnen de 15 min).  Het betreft  het AZ Sint-Elisabeth en het Psychiatrisch Ziekenhuis (Velzeke).
 
Meer informatie vindt u ook op www.elia.be

De brochure wat te doen bij stroomonderbreking vindt u onder downloads.

 
Print...