Schepenwissel en nieuwe bevoegdheidsverdeling

Met ingang van 1 januari 2016 werd in het College van Burgemeester en Schepenen een schepenwissel en een nieuwe bevoegdheidsverdeling ingevoerd.
Afscheidnemend schepen Paul Lievens (CD&V), die de komende drie jaar als gemeenteraadslid zal zetelen, geeft de fakkel door aan schepen Joost Franceus (sp.a). Hij zal de bevoegdheden Burgerlijke Stand, Bevolking, Verkiezingszaken en Ontwikkelingssamenwerking op zich nemen.
 
Dit brengt ook een verdere wijziging in de bevoegdheidsverdeling binnen het schepencollege met zich mee. Zo zal Schepen Peter Vansintjan (CD&V) naast de bevoegdheden Personeel, Mobiliteit en Lokale Economie ook Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken voor zijn rekening nemen.
 
Schepen Leen Goossens (CD&V) krijgt er naast haar huidige bevoegdheden Leefmilieu bij. Schepen Lieselotte De Roover(CD&V) zal naast Landbouw en Begraafplaatsen ook de bevoegdheden Groenvoorziening, Middenstand en Patrimonium onder haar hoede nemen. Schepen Kurt De Loor (sp.a) tot slot voegt de bevoegdheid Feestelijkheden aan zijn takenpakket toe.
 
De vernieuwde bevoegdheidsverdeling en de contactgegevens vindt u hier.
 
Het schepencollege wil bij deze dhr. Paul Lievens nogmaals danken voor zijn jarenlange inzet en engagement en wenst schepen Joost Franceus alle succes toe.

 
Print...