Regenval 22/08/2011

De overvloedige regenval van 22 en 23 augustus 2011 werd bij Koninklijk Besluit van 24 januari 2013 erkend als ramp

 Deze erkenning werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Ook het grondgebied van Zottegem werd als rampgebied erkend. Dit betekent dat vanaf heden de getroffenen die in aanmerking kunnen komen hun dossier voor het bekomen van een financiële tegemoetkoming naar het Rampenfonds kunnen opsturen. De aanvraag moet worden ingediend uiterlijk op 31 mei 2013. Dossiers die na deze datum toekomen bij het Rampenfonds, komen niet meer in aanmerking voor het toekennen van een vergoeding. Let wel: bij regen komt het rampenfonds enkel nog tussen voor de uitzonderingsgevallen (mensen met een leefloon die geen verzekering hebben afgesloten, bedrijven met een verzekeringspolis niet-eenvoudig risico, landbouw, …). Particulieren of bedrijven met een verzekeringspolis eenvoudig risico kunnen dus geen vergoeding meer krijgen.

Dienst veiligheid
Meerlaan 48, 9620 Zottegem, 1ste verdieping
Michèle Velghe, Nood- en interventieambtenaar
Telefoon: 09 360 21 02
Fax: 09 342 86 47

U kunt het formulier terugvinden onder downloads.
 
Print...