Infomoment stadskernrenovatie op 13 oktober 2014

Het stadsbestuur heeft in overleg met de aangestelde aannemer Petillion en alle betrokken nutsmaatschappijen afspraken gemaakt rond het verloop van de werken rond de stadskernrenovatie. Er werd beslist dat het eerste deel van de werken van start zal gaan op 17 november 2014 met de heraanleg van het Stationsplein.

De werken aan het Stationsplein zullen starten op 17 november 2014 en zouden voor het kerstbouwverlof afgerond moeten zijn. Na dat bouwverlof, op 12 januari 2015 zal, indien de weersomstandigheden het toelaten, fase 2 starten met de werken in de Stationsstraat.  Verder zal gefaseerd verder gewerkt worden richting Markt, Zavel en tot slot de Hoogstraat.  

Het zal voor iedereen even door de zure appel bijten zijn, dergelijke werken brengen altijd hinder mee, maar iedereen weet dat het stadscentrum nood heeft aan een moderner jasje en dus uitstel geen optie meer is. Intussen wordt al het mogelijke gedaan om de inwoners en handelaars voldoende te informeren en de hinder tot een minimum te beperken.

Infovergadering

Op maandag 13 oktober 2014 vindt om 20 uur een infovergadering plaats in de feestzaal van de Bevegemse Vijvers waar iedereen van harte welkom is. De aannemer, het studiebureau en de nutsmaatschappijen zullen aanwezig zijn en antwoorden op alle praktische vragen en ook meer duidelijkheid geven over de geschatte duurtijd van elk onderdeel van de werken.

De heraanleg van het Stationsplein, de Stationsstraat, de Markt, Zavel en Hoogstraat zouden in totaal 160 werkdagen duren, maar zullen deel per deel worden aangepakt en afgerond.

 
Print...