Groepsaankoop voor stookolietanksaneringen

Veel gezinnen zijn voor de verwarming van hun woning overgeschakeld van stookolie naar aardgas, pellets of biomassa. Stookolietanks die onbeheerd achterblijven, kunnen vroeg of laat beginnen te lekken. Ook lege stookolietanks bevatten nog olieresten, zodat ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater kan ontstaan. De kosten voor de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen. Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken, organiseren de gemeenten Herzele, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en stad Zottegem samen met SOLVA een tankslag.
 
De milieuwetgeving bepaalt dat elke tank die buiten gebruik gesteld is, eerst geledigd, gereinigd en vervolgens verwijderd moet worden. Indien de verwijdering omwille van technische aspecten niet mogelijk is, moet ze gereinigd en opgevuld worden. De beslissing om de tank al dan niet op te vullen wordt genomen door een erkend tanktechnicus. Door de gezamenlijke prijsvraag voor een groot aantal tanksaneringen kan allicht een betere prijs bedongen worden, maar wordt wel rekening gehouden met de kwaliteit.
  
Het verloop van het project ziet er als volgt uit:
  • De eerste informatieavond waar de toelichting van het opzet en werkwijze voor de stoololietankslag wordt gegeven.
    • maandag 1 februari om 19u30 (Raadzaal, Markt 1, Zottegem)
    • maandag 15 februari om 19u30 (Raadzaal, Marktplein 3, Sint-Lievens-Houtem)
  • De werkgroep, bestaande uit een gemeentelijke afgevaardigde, geïnteresseerde inwoners van de deelnemende gemeenten selecteert één firma met de beste voorwaarden, prijs en kwaliteit voor een zo breed mogelijke doelgroep.
  • De gekozen firma zal in iedere gemeente een informatieavond geven waar zowel hun werking als de concrete aanpak en voorwaarden van het tankslagproject aan bod komt.
  • Tenslotte zal de gekozen firma een individueel contract met de geïnteresseerde inwoner afsluiten en de tank verwijderen of opvullen. Na de uitvoering van de werken zal de firma de vereiste attesten van buitengebruikstelling van de tank overmaken aan de inwoner.
Heb je een buiten gebruik gestelde stookolietank en ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan de tankslag, dan kan je dit, geheel vrijblijvend, aangeven op het invulformulier, dat je hier kan downloaden of afhalen op de milieudienst/gemeentehuis. Het invullen van dit formulier verplicht je tot niets. Het indienen van het formulier kan zolang het project loopt.
 
Het inschrijvingsformulier vindt u onder downloads.

Meer informatie

Milieudienst Zottegem
Telefoon: 09 364 64 89
 
Print...