Gedeeltelijke wijziging rooilijnplannen

De gemeenteraad heeft in zitting van 15 september 2014 beslist om de rooilijn van de voetweg nrs. 55 gelegen in de deelgemeente Sint-Maria-Oudenhove en de voetwegen nrs. 25 en 26 gelegen in de deelgemeente Leeuwergem gedeeltelijk te wijzigen.
 
Het plan ligt alle werkdagen op de afdeling openbare werken Trapstraat 43 te 9620 Zottegem ter inzage van 27 oktober 2014 tot 25 november 2014 van 9.00 uur tot 11.30.
 
Eventuele bezwaren of opmerkingen over het plan worden schriftelijk toegestuurd aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 9620 Zottegem voor 25 november aanstaande, hetzij mondeling op de laatste dag van 10 uur tot 11.30 uur in de voormiddag.

 
Print...