Sporen in de tijd.Verhalen en herinneringen over het Mijnwerkerspad.


Sporen in de tijd.

Zottegem en Ronse werden in 1883 met elkaar verbonden door de spoorlijnen 82 en 87. Elke dag bracht de trein honderden mijnwerkers uit Zuid-Oost-Vlaanderen naar de mijnen van de Borinage. Tot 1963, toen de lijn werd afgeschaft.

De sporen werden uitgebroken, maar gelukkig bleef de bedding behouden en werd ze tot een fiets- en wandelpad omgevormd. Het geheel wordt beheerd als wegbermreservaat.

Het Mijnwerkerspad is intussen een begrip geworden. Het vormt tegelijk een rode draad tussen Zottegem, Zwalm, Brakel, Flobecq, Ellezelles en Ronse.

Tentoonstelling in het Ontmoetingscentrum Sint-Goriks-Oudenhove

 

 
"Sporen in de tijd”, brengt het verhaal van een verdwenen spoorweg die verder leeft als fiets- en wandelpad, als ijzeren weg door het geheugen. 

De tentoonstelling, geconcipieerd door de vzw Trage Wegen, omvat:

  1. Introductiepanelen met tekst en beeldmateriaal over het spoor en de treinen, de mijnwerkers en de natuur en het landschap.
  2. Mini-documentaires, met interviews van bewoners van routehuisjes naast de spoorweg, landbouwers die land en vee hadden aan beide kanten van het spoor, een leerling van de mijnschool in Nederbrakel die tijdens WOII naar de mijnen ging werken met de trein, een verzetsstrijder die meehielp om de sporen op te blazen in WOII en een man die zijn hele leven in de buurt van de spoorweg woonde en nog steeds kan navertellen om hoe laat elke trein passeerde
  3. Digitale applicaties waar erfgoedmateriaal op een interactieve manier kan 'doorbladerd' worden.
  4. Erfgoedmateriaal, onder meer diverse objecten van mijnwerker-pastoor Lauwaert en verschillende memorabilia van mijnwerkers. Verder een aantal stukken uit het depot van de NMBS.
  5. Het Mijnwerkerspad vandaag, gevat in foto's.
  6. In een participatie-hoek kan de bezoeker zijn getuigenis achterlaten of laten registreren. Er wordt een Gulden boek van het Mijnwerkerspad aangelegd en er zijn MAP-It sessies voorzien waarbij mensen rond een kaart herinneringen ophalen aan de hand van die kaart.

Praktisch

De tentoonstelling loopt van zaterdag 12 tot en met zondag 27 april 2014 in het Ontmoetingscentrum van Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Goriksstraat 13.

Open:
za. van 14 tot 18 uur
zo. van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur
Gratis toegang


Startschot op vrijdag 11 april 2014

Op vrijdag 11 april 2014 wordt, in Zottegem, het startschot van "Sporen in de Tijd” gegeven.

In de parochiekerk van Sint-Goriks-Oudenhove vindt om 19.30 uur een academische zitting plaats. Na een groet door schepen van Cultuur Sandra De Roeck, licht Lien Urmel, medewerkster van de vzw Trage Wegen het project toe. Marleen De Smet leest voor uit werk (gebaseerd op boek van haar grootvader Charles De Clercq) en burgemeester Jenne De Potter opent symbolisch de tentoonstelling.

Nadien wordt er naar het ontmoetingscentrum gestapt, waar Amuse-Gueule zorgt voor een streepje muziek.


Slothappening op Erfgoeddag 27 april 2014

Erfgoeddag loopt deze keer onder het motto "Grenzeloos”. Een uitgelezen moment om het grensoverschrijdend Mijnwerkerspad extra in de kijker te plaatsen.

Op zondag 27 april 2014 is de tentoonstelling doorlopend open van 10 tot 16 uur.

Om 11 uur is een MAP-It sessie voorzien en om 14.30 uur brengt Marleen De Smet haar monoloog.

Om 16 uur wordt de tentoonstelling symbolische overgebracht van het ontmoetingscentrum naar de Boembekemolen. Onder de begeleiding van het ensemble ‘Brassparty’ wordt het ‘Gulden boek’ langs het Mijnwerkerspad gedragen en om 17.15 uur overhandigt schepen Sandra De Roeck aan de Boembekemolen het Gulden Boek aan de Zwalmse burgemeester Karen De Colfmacker.

 

Dichtwedstrijd

Naar aanleiding van de Week van de Poëzie, die dit jaar liep van 30 januari tot 5 februari, organiseerde de stad Zottegem de wedstrijd "Het Mijnwerkerspad op rijm”, dit als een onderdeel van het project "Sporen in de Tijd.
De drie beste werken werden geprint op groot formaat en worden tijdens Erfgoeddag , op zondag 27 april 2014, geafficheerd langs het Mijnwerkerspad.

 
Print...