CC Zoetegem zoekt!

CC Zoetegem gaat op zoek naar nieuwe leden om de beheerraad te versterken. Ben je minstens 18 jaar en wil je inspraak in het culturele gebeuren en de werking van het cultuurcentrum? Stel je dan kandidaat! De beheerraad komt ongeveer drie avonden per jaar samen. De gemeenteraad beslist wie van de kandidaten in de beheerraad zetelt.
 
 
Stel jezelf kandidaat via e-mail naar cultuurcentrum@zottegem.be met vermelding van je naam, contactgegevens en een gemotiveerde kandidaatstelling.

 
Print...