Bijeenkomst commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Op maandag 30 november 2015 om 19.30 uur gaat in de zaal Noorderlicht van het Administratief Centrum Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, de vergadering van de Gemeenteraadscommissie Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden door.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

  1. Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden. Overzichtslijst.
  2. Bevraging aan de leden van de Commissie van welk samenwerkingsverband rapportering gewenst is

 
 
Print...