Bekendmaking zitting zoneraad 6 februari 2016

Overeenkomstig artikel 39 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen.
 
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de zoneraad dd. 26 februari 2016 hierna volgende te bespreken agenda ligt vanaf heden gedurende 10 dagen ter inzage op het secretariaat van de brandweerzone Vlaamse Ardennen: bedrijvenpark coupure 21 te 9700 oudenaarde, tijdens de weekdagen van 9.30 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 16.00u.
 
Vergaderlocatie : Bedrijvenpark Coupure 21 te 9700 Oudenaarde
Aanvangsuur : 13:30 uur

Dagorde

  1. Goedkeuring lijst met de beknopte genomen besluiten 22/01/2016
  2. Mededelingen
  3. Bijdrage in de aankoop van servers van het !CT-netwerk van de zone
  4. Varia
Oudenaarde, 16 februari 2016

De Secretaris,
 
 
Christian Bral, Ing.-Kolonel
 De Voorzitter,
 
 
 
Luc Dupont, Burgemeester
 

 
Print...