Administratief Centrum Sanitary op 1 juni in gebruik

Op 1 juni 2015 wordt het Administratief Centrum Sanitary in gebruik genomen. In het administratief centrum worden alle diensten die in het stadhuis op de Markt zijn gevestigd ondergebracht, met uitzondering van de dienst Toerisme. Ook alle diensten die nu gehuisvest zijn in het administratief gebouw aan de Trapstraat verhuizen naar het Sanitarycomplex, net als de dienst Financiën.
 
De burger vindt concreet vanaf 1 juni in het Administratief Centrum Sanitary de volgende diensten: het kabinet van de burgemeester en van de schepenen (met uitzondering van de schepen van Sport), de stadssecretaris, het secretariaat, de dienst Burgerzaken (met inbegrip van de dienst Rijbewijzen en Strafregister), de financieel beheerder en de dienst Financiën, de Personeelsdienst en de diensten Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Duurzaamheid, Leefmilieu, Mobiliteit en Cultuur. Om de diensten vlot terug te vinden werd aan de ingang een infobalie geplaatst, waar je daarnaast ook terecht kan voor andere inlichtingen.
 
Met de centralisatie van de stedelijke administratie wordt een dubbel doel beoogd. Aan de ene kant wordt de werking efficiënter en performanter. Aan de andere kant wordt de dienstverlening geoptimaliseerd. U kunt vanaf nu op één plaats terecht met nagenoeg al uw vragen en voor al uw inlichtingen, formulieren en documenten.
 
Het Administratief Centrum Sanitary is gelegen Gustaaf Schockaertstraat 7. Het centrale nummer luidt: 09 364 65 00.
 
Om de verhuis in goede banen te leiden, sluiten alle administratieve diensten op donderdag 28 en vrijdag 29 mei. Voor de  dienst Burgerzaken wordt die dagen permanentie voorzien, maar de dienst is wel op zaterdag 30 mei gesloten.

 
Print...