Trage Wegen

Zottegem zet zijn Trage Wegen in de kijker

Trage wegen zijn ‘in’. Zowel voor functioneel als recreatief gebruik worden de wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer in vele steden en gemeenten heropgewaardeerd. Samen met 186 andere gemeenten draagt ook Zottegem zijn steentje bij. Op initiatief van schepen van mobiliteit Peter Vansintjan loopt een plan over meerdere jaren, waarbij de Trage Wegen in onze stad door een groep enthousiaste vrijwilligers in kaart gebracht worden, waarna ze stuk voor stuk geanalyseerd worden in overleg met alle mogelijke betrokkenen om uiteindelijk te worden samengevat in een actieplan dat het onderhoud, vlotte verbindingen en een duidelijke markering van deze wegen beoogt.

Het tragewegenproject

Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer: kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes. Veel van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit de bevolking groeit de vraag om trage wegen - waar mogelijk – terug toegankelijk te maken. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of het werk fietsen, wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner. Daarom werkt Zottegem samen met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen aan een herstel- en ontwikkelingsplan van de trage wegen.
Het tragewegenproject verloopt in 4 fasen en wordt gecoördineerd door de dienst mobiliteit.

Fase 1

In een eerste fase werden in 2014-2015 jaar de trage wegen in beeld gebracht van de deelgemeenten Sint-Goriks- en Sint-Maria-Oudenhove. Daaruit vloeide een concreet actieplan voort, uitgewerkt in samenwerking met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, dat unaniem werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 november 2015. De eerste stappen richting uitvoering van het plan werden reeds gezet.

Fase 2

Ondertussen gaat ook fase 2 naar zijn einde. In 2015-2016 gebeurde de inventarisering van de trage wegen in het centrum, Leeuwergem, Erwetegem, Godveerdegem en Grotenberge. De resultaten van de inventarisatie werden verwerkt door het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen tot wenselijkheidskaarten die uitvoerig werden geanalyseerd en besproken in de speciaal daartoe samengestelde werkgroep. Er werd gezocht naar een breed draagvlak voor de uiteindelijke bestemming van de wegen. We mikken op de gemeenteraad van december 2016 om de adviesnota van fase 2 te laten goedkeuren.

Fase 3 & 4

In een 3de en 4de fase zullen de komende jaren ook de resterende deelgemeenten Velzeke, Strijpen, Elene en Oombergen aan de beurt komen.

Voor de deelgemeenten Velzeke en Strijpen zoeken we momenteel vrijwilligers die tegen de zomer van 2017 de trage wegen daar willen inventariseren. Iedereen die interesse heeft, mag zich melden bij de dienst mobiliteit op 09 364 64 95. Er wordt een startvergadering georganiseerd in het voorjaar waarop de werking van zo’n inventarisatie wordt uiteengezet.

Actueel: oproep naar vrijwilligers voor de derde fase

In het kader van het provinciaal tragewegenbeleid start Zottegem, samen met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, met de derde fase voor de opmaak van de tragewegenplannen. Dit jaar wordt de visie voor de trage wegen opgemaakt in de deelgemeenten Velzeke en Strijpen.
 
Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer: kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes. Veel van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit de bevolking groeit de vraag om trage wegen - waar mogelijk – terug toegankelijk te maken. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of het werk fietsen, wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner. Daarom werkt Zottegem samen met RLVA vzw aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen.
 
In een eerste stap wordt een werkkaart gemaakt op basis van de Atlas der Buurtwegen (rekening houdend met alle wijzigingen en afschaffingen) en topografische kaarten. Tijdens een tweede stap wordt die werkkaart op het terrein gecontroleerd door vrijwilligers. Deze inventarisatie vergelijkt de werkkaart met de reële toestand op het terrein. Per weg wordt een inventarisatiefiche opgemaakt (dit kan op papier of via een app), deze bevat de objectieve beschrijving van de weg en enkele foto’s.
 
Voor deze inventarisatie hebben wij reeds een aantal vrijwilligers die hieraan willen meewerken. Als u zich ook geroepen voelt om aan dit project mee te werken, gelieve dan contact op te nemen met Zottegem (Isolde De Paepe). De inventariseerders kunnen in april-mei hun aangewezen wegjes gaan bezoeken.
Wie wil meewerken aan de inventarisatie, krijgt in de avond van woensdag 5 april 2017 een vorming inventariseren waarin uitgelegd wordt hoe alles zal verlopen. Vooraf inschrijven is verplicht bij Isolde De Paepe (T: 09 364 64 95, Mail: isolde.depaepe@zottegem.be). De vorming inventariseren zal plaatsvinden in Zottegem, precieze plaats en tijdstip wordt bezorgt na uw inschrijving.

Voor meer info kunt u ook contact opnemen met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen:
Jonathan Clerckx, T: 055 20 72 65, Mail: jonathan.clerckx@rlva.be

De opmaak van tragewegenplannen is mogelijk dankzij de financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.
 
 Volg het tragewegenproject op de voet

Wie interesse heeft in het project van de trage wegen in onze stad, kan ons volgen op onze Facebookpagina.
‘Like’ ons en mis voortaan niks meer over de trage wegen in onze stad!

Voor meer info over het trage wegenproject kan u terecht bij de dienst mobiliteit:

Jimmy Bequé 09 364 64 94
Isolde De Paepe 09 364 64 95

 
Print...