Mobiliteitsplan

Verbreden & verdiepen van het mobiliteitsplan

De gemeenteraad heeft in zitting van 21 mei 2012 het beleidsplan Spoor 2 – verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan (projectnummer 26000256/versie G/27-02-2012) definitief vastgesteld.

Deze bekendmaking werd in het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2012 gepubliceerd. U kunt de documenten hieronder als PDF raadplegen.
 
Print...