Erosiebestrijding in Zottegem

Wat is erosie? Erosie door water is een proces waarbij bodemdeeltjes door de impact van regendruppels en afstromend water worden losgemaakt en getransporteerd. Dat proces leidt ondermeer tot een afname van bodemkwaliteit en-productiviteit, maar ook tot belangrijke schade door modderoverlast in stroomafwaarts gelegen (woon)gebieden. Erosie is één van de belangrijkste vormen van bodemaantasting in Vlaanderen.

Ter bestrijding van de erosie heeft de stad Zottegem een samenwerkingsovereenkomst (GR 30-11-2010) afgesloten met de Provincie Oost-Vlaanderen om een erosiecördinator aan te stellen. Deze erosiecoördinator zal samen met de stad werken aan de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen. 
Print...