Afvalwaterbeleid

U kent het integraal waterbedrijf FARYS vooral als de leverancier van uw kraantjeswater. Voortaan werkt uw stad echter ook samen met FARYS voor de opvang, het transport en de zuivering van uw afvalwater.

Wat betekent dit voor u?
 •  Grote werken zoals de (her)aanleg, het onderhoud en de uitbreiding van het rioleringsnet gebeuren vanaf nu door FARYS.
 •  Ook voor de uitvoering van rioolaansluitingen werkt uw stad samen met FARYS. Wenst u een rioolaansluiting? Dan kan u hiervoor terecht bij de FARYS.

Algemeen Nummer FARYS

 • Defectennummer water: 078 35 35 88
  • Melden van defecten en storingen
 • Algemeen waternummer: 078 35 35 99
  • Verhuizing melden
  • Vragen inzake aansluiting
  • Algemene vragen over onze dienstverlening en over water
  • Vragen over uw factuur, vragen over onze tarieven
  • Vragen over de meteropname
  • Informatie over kortingen en subsidies
 • Algemeen waternummer: elke werkdag van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur. Defectennummer: 7/7, 24/24
U kan ook een mail sturen naar klantendienst@farys.be.

 
Print...