Verdelging ongedierte


Muskusratten komen zelden binnen! Zij eten alleen groen: appelen, wortelen, gras, bieten,… Zij eten geen rattenvergif! Ze worden verdelgd door iemand van de stad of de provincie.

Dus ratten en muizen op privé-eigendom moet u zelf verdelgen!

Wet van 2 april 1971 art. 45 en 46 Koninklijk Besluit 16 oktober 1981.

Tips

  • Zorg dat er geen dierenvoeder 's nachts achter blijft
  • Dierenvoeder opslaan in goed gesloten bakken
  • Aansluitingen op het riool afsluiten met een rooster
 
Print...