Code voor goede natuurpraktijk

De natuur in Vlaanderen is beperkt en mag daarom niet verder achteruitgaan (= stand-still-principe). De code voor goede natuurpraktijk geeft richtlijnen voor het goed beheer van waterlopen, houtkanten, holle wegen, ... zodanig dat bij het beheer de natuurwaarden niet achteruitgaan.

Meer informatie over de code van goede natuurpraktijk vind je in de omzendbrief van 10 november 1998 over de toepassing van het natuurdecreet en de uitvoeringsbesluiten.


 
Print...