Lesmateriaal scholen

Lesmaterialen en/of logistieke ondersteuning voor scholen

Rekening houdend met het feit dat de kinderen van nu de volwassenen van de toekomst worden, doet de milieudienst er alles aan om milieuzorg in en rond de school te stimuleren. Daarom kunnen scholen op het grondgebied van Zottegem heel wat lesmateriaal uitlenen bij de milieudienst.

Wat heeft de milieudienst nu allemaal ter beschikking?

Video afvalpreventie in 12 praktische afleveringen (1): Een video uitgegeven door OVAM met tal van praktische tips voor afvalpreventie. Volgende thematische afleveringen komen aan bod:
 • winkelen I - verpakking
 • winkelen II - statiegeld
 • winkelen III - boodschappentas
 • keuken
 • thuiscomposteren
 • tuinieren
 • kringloopwinkels
 • luiers
 • papier
 • feestjes en poetsen
 • batterijen en verven
 • lunchpakket
De video is bruikbaar voor zowel scholen als andere verenigingen.
 
De recyclagekoffer (2): een koffer waarin zich een 5-tal verschillende kokers bevinden. Deze kokers bevatten de verschillende fracties die afzonderlijk worden ingezameld en gerecycleerd. Per koker vindt u een aantal voorbeelden van de ingezamelde fractie, van de tussenproducten en van de uiteindelijk gerecycleerde producten. De koffer bevat verder ook nog een video in "ketnet"-stijl en een aantal affiches.
 
De compostkoffer (3): een koffer waarin zich heel wat materialen bevinden om te leren van en over compost en het composteringsproces. De koffer richt zich vooral naar het kleuter en het lager onderwijs, maar kan ook interessant zijn voor de eerste jaren van het secundair onderwijs. De koffer bevat ondermeer een compostkijkkastje, een determineerkaart, een naslagwerk over compost, brochures van de vlaamse overheid, klemborden en notaboekjes, het lespakket "composteren met kinderen", een informatiebord, tuinschopjes, een compostzeef, verzamelpotjes, loeppotjes,...
 
Het lespakket "natuurlijk energie" (4): een zeer uitgebreid lespakket dat zich richt naar de kleuter en het lager onderwijs en handelt over energie in zijn meest algemene vorm. Het pakket bevat een lespakket voor de verschillende leeftijdsgroepen, zonnepaneeltjes, ventilators, batterijen, cd-roms, een cd met liedjes, verhaaltjes, ...
 
De MOS-mappen (5): scholen die denken om in te stappen in het provinciale Milieuzorg Op School-project kunnen op de milieudienst de verschillende lesmappen inkijken. Zo kan meer inzicht verkregen worden omtrent de inhoud van het MOS-project. De mappen kunnen ook meerdere dagen worden uitgeleend. We beschikken momenteel over de mappen afvalpreventie, verkeer en water!
 
Het natuurleerpad (6): het natuurleerpad bevindt zich rondom het spaarbekken aan de Bettelhovebeek. Op het natuurleerpad bevinden zich verschillende houten paaltjes met daarop een nummer. Bij dit nummer horen verschillende opdrachten. Op de milieudienst kan een lespakket worden verkregen omtrent het natuurleerpad en ook de materialen voor de opdrachten (onderwaterkijkers, een tape met vogelgeluiden, ...) kunnen hier worden uitgeleend.
 
NIEUW!! De lesbrief energie voor de lagere scholen (7): de tweede versie van de lesbrief energie uitgegeven door de afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE) van de Vlaamse gemeenschap. De ervaringen uit het GREEN Energy project en de suggesties van leerkrachten die de eerste lesbrief gebruikten, werden gebruikt om deze nieuwe lesbrief samen te stellen. Het pakket biedt een basispakket waarin ruimte wordt gelaten voor persoonlijke invulling aangepast aan de klas. 
 
NIEUW!! De lesbrief energie voor de secundaire scholen (8): de tweede versie van de lesbrief energie uitgegeven door de afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE) van de Vlaamse gemeenschap. De ervaringen uit het GREEN Energy project en de suggesties van leerkrachten die de eerste lesbrief gebruikten, werden gebruikt om deze nieuwe lesbrief samen te stellen. Het pakket biedt een basispakket waarin ruimte wordt gelaten voor persoonlijke invulling aangepast aan de klas. Het pakket kan ingepast worden tijdens verschillende lessen zoals aardrijkskunde, Nederlands, economie, informatica,...
 
Logistieke ondersteuning: ook logistieke ondersteuning kan bij de milieudienst worden verkregen (mits akkoord van het stadsbestuur!). Het gaat hier vooral om het ter beschikking stellen van tentoonstellingsruimten, een bezoek aan de technische installaties van het zwembad, ...
Wilt u graag meer weten omtrent de voorwaarden? Kijkt u dan even ons uitleenreglement in.

Wenst u graag één van de vorige zaken te reserveren?

Het reglement vindt u terug onder downloads.
Stuur ons dan het reservatieformulier dat u terug vindt onder formulieren.
 
Bruno Vandewinckel, duurzaamheidsambtenaar
Telefoon: 09 364 65 06
Fax: 09 364 64 99
 
Print...