Duurzaamheid

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid omvat 3 pijlers: een ecologische, sociale en economische. Als deze 3 samengaan spreekt men van duurzame ontwikkeling. In onderstaand schema is te zien dat de aarde (ecologische pijler) beperkt is en dat daardoor de mensheid (sociale pijler) niet oneindig kan blijven groeien en gebruik maken van de beperkte rijkdommen van de aarde. De economische pijler tenslotte zou er moeten zijn om in de menselijke behoeften te voorzien en niet zoals nu om ten koste van alles winst te maken.

Om het filosofisch te zeggen: we hebben de aarde niet geërfd van onze ouders maar geleend van onze kinderen! 

 
Print...