ILvA

Het afval-inzamelsysteem van ILvA (Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu, land van Aalst)

Bij ILvA zijn 14 gemeenten aangesloten. In die 14 gemeenten wonen bijna 140.000 gezinnen, in niet minder dan 4.000 straten. Bij al die gezinnen haalt ILvA het huishoudelijk afval op: om de 2 weken de gele zak, de blauwe zak en de GFT-container en om de 4 weken het glas en het papier en karton. GFT wordt vanaf de lente en tot de herfst zelfs wekelijks ingezameld. Drie keer per jaar wordt snoeihout ingezameld en 9 keer wordt grof huisvuil ingezameld op afroep. Op 4 weken tijd komt ILvA dus tot 10 keer langs elke voordeur. 

Om 10 keer langs 140.000 voordeuren te passeren, moet ILvA natuurlijk heel goed plannen. Dagelijks rijden gemiddeld 35 vrachtwagens uit, bemand met gemiddeld 115 personeelsleden. We moeten zorgen dat het werk goed wordt verdeeld, dat iedereen ongeveer even lang op weg is en dat niemands afval vergeten wordt. Er zijn feestdagen, verloven, wegenwerken, vriesdagen, ziekte, … die de planning in de war kunnen sturen, maar die opgevangen moeten worden, want niemand wil dat vuilnis buiten blijft staan. Ook ILvA niet. Want als het bijvoorbeeld sneeuwt en het is te onveilig om uit te rijden, dan moet er de volgende keer dubbel zoveel afval worden ingezameld.

 Licht PMD en zwaar papier

De ene fractie is ook de andere niet. PMD-zakken zijn licht en kunnen snel geladen worden. Papier en karton is dan weer zeer zwaar en daar zijn 2 laders voor nodig om een ronde te laden. GFT inzamelen gebeurt met een speciale vrachtwagen, omdat de containers geledigd moeten worden. Het plannen van de GFT-inzameling is trouwens bijzonder, want in maart begint iedereen te snoeien en het gras te maaien, terwijl in januari weinig in de tuin valt te werken en er dus veel minder GFT-afval is. 

Daarnaast zijn er straten waar een gewone ILvA-vrachtwagen niet kan inrijden, omdat het er te smal is, of omdat de chauffeur er de vrachtwagen niet kan keren. Daar heeft ILvA kleinere voertuigen voor, die aparte rondes rijden. 

Met al die factoren moet dus rekening gehouden worden als een route wordt gepland.

Werkingsgebied

 Het werkingsgebied is verdeeld in verschillende rondes. Een ronde is een verzameling straten waar 1 ploeg (chauffeur + 1 of 2 laders) op 1 dag het afval moet inzamelen. Die rondes zijn natuurlijk anders voor de verschillende afvalsoorten. Want een zware gele zak laden duurt bijvoorbeeld veel langer dan een lichte PMD-zak. Een PMD-ronde mag dus veel meer straten bevatten dan een restfractie-ronde. Voor elke fractie moet dus een andere verdeling van het werkingsgebied worden gemaakt. ILvA heeft het werkingsgebied in 413 verschillende rondes verdeeld. 

Alles samen werden in 2010 niet minder dan 7.361 rondes gereden, om 92.619.310 kilogram (bijna 93.000 ton dus) afval aan huis in te zamelen. Het meeste afval wordt van uw woning naar Erembodegem gebracht, waar het in het hypermoderne ILvA-overslagstation wordt gewogen om daarna naar de verbrandingsoven of de recyclagebedrijven te worden gebracht met grote vrachtwagens, de zogenaamde walking-floors. Door het afval te wegen, weet ILvA op elk moment hoeveel kilogram afval er waar is ingezameld! 

Een aantal algemene principes worden gehanteerd bij het samenstellen van de rondes. Ten eerste is er een 4-dagen systeem. Elke fractie wordt 4 dagen in de werkweek ingezameld en 1 dag niet. Die ene dag maakt een verschuiving mogelijk in geval van een feestdag, maar ook dat vrachtwagens gewassen en onderhouden kunnen worden. 

Elke ploeg bestrijkt in zijn ronde een deel stedelijk gebied en een deel platteland. Met het stedelijk gebied start men ’s morgens vroeg, zodat de vrachtwagens er verdwenen zijn als het verkeer op gang trekt en de scholen openen. Er wordt in de planning ook rekening gehouden met de marktdagen, kermissen, carnavalsdagen,… in de tientallen gemeenten en deelgemeenten.

Over de gemeentegrenzen heen

In 2011 is ILvA gestart met het gemeentegrensoverschrijdend inzamelen. Voordien stopte een ploeg aan de grens van een gemeente, omdat de ene gemeente niet zou moeten betalen voor de inzameling van het afval in zijn buurgemeente. Dat was natuurlijk weinig zinvol, omdat een vrachtwagen soms maar half gevuld terugkeerde. Nu ILvA sinds eind 2009 over een eigen overslagstation beschikt, zijn nieuwe rondes gemaakt waarbij de vrachtwagens niet rechtsomkeer dienen te maken aan een gemeentelijke grens. We weten per ronde immers perfect hoeveel adressen in welke gemeente en in welke straat liggen. Een ronde kan daarom nu over verschillende gemeenten worden gereden, wat de efficiëntie sterk ten goede komt. 

Al deze principes en rondes komen samen in de afvalkalender die in de bus van elk van de 140.000 gezinnen valt.

Klachten

ILvA probeert foutloos alle afval in te zamelen en klachten te voorkomen. Niemand is er bij gebaat afval niet mee te nemen. Tenslotte moet het dan een volgende inzameling worden meegenomen of moet een ploeg helemaal terug rijden, mocht een fout zijn gemaakt. 

Over het hele werkingsgebied gebeurt het echter frequent dat omstandigheden ter plaatse veranderen: verkeerssituaties wijzigen of er wordt een nieuwe wijk gebouwd. Niet in alle gevallen is ILvA daarvan op de hoogte gesteld. Ook binnen ILvA kunnen wijzigingen in het personeelsbestand er voor zorgen dat een nieuwe ploeg een ronde moet "leren rijden”. In al deze gevallen probeert ILvA pro-actief te zijn door de ploegen zoveel mogelijk vooraf te verwittigen. Ze krijgen een wegenkaart waarop hun volledige ronde is getekend én een stratenlijst. Elke straat die ze inrijden, moeten ze aftekenen op de lijst, met de vermelding van het tijdstip. Elke ploeg krijgt voor vertrek om 6u bovendien een werkfiche mee, met de exacte opdracht van die dag, maar ook met opmerkingen over eventuele aandachtspunten (een nieuwe wijk, een moeilijk te bereiken woning, etc). Zo wordt de kans op een fout zo klein mogelijk gemaakt. Wie toch een vraag of een klacht heeft, kan terecht op de klachtenlijn van ILvA, op het nummer 053/85 85 45. De klacht wordt genoteerd (bijvoorbeeld een straat of een woning waar het afval niet werd opgehaald) en aan de dienst inzameling bezorgd. Zij nemen contact op met de ploeg die de straat bediende waar de klacht werd geuit. Als die ploeg inderdaad een fout heeft gemaakt, wordt die hersteld en moet het afval er zo snel mogelijk worden gehaald. Bovendien wordt op de werkfiche van de ploeg genoteerd dat die bepaalde straat of woning in de toekomst niet mag vergeten worden. 

Is er echter twijfel over de correctheid van de klacht, wordt een brigadier ter plaatse gestuurd. Hij controleert of de ploeg juist gehandeld heeft (bijvoorbeeld zakken laten staan omdat ze veel te zwaar zijn, ze mogen namelijk maar 15 kg wegen). Indien de klacht niet correct is, wordt de klager verwittigd en wordt gevraagd het afval bij de volgende inzameling correct aan te bieden.