Composteren

Wat is compost?

Compost is een waardevol product dat al te vaak nog wordt misprezen en te weinig bekend is bij een ruim publiek en ook bij de gemeentebesturen. De Vlaamse overheid levert nochtans inspanningen om hieraan te verhelpen. Dit is ook belangrijk voor het afvalbeleid omdat een groot gedeelte van de afvalberg bestaat uit composteerbaar materiaal dat vaak wordt afgevoerd en via dure verwerkingsinstallaties wordt opgeruimd terwijl het eenvoudiger, goedkoper en nuttiger kan.
 
U vindt bij downloads een brochure terug als eerste kennismaking met compost.

Waarom composteren?

Nergens ter wereld wordt meer gecomposteerd dan in Vlaanderen. Niet minder dan één Vlaming op drie doet actie aan thuiscomposteren.

Er zijn hiervoor vele redenen. Door thuis te composteren kan je vooreerst flink besparen op afvalkosten. Compost is bovendien een bron van humus, ideaal voor de moestuin én de siertuin (rozen, borders, hagen, ...).

Tot slot is composteren helemaal niet moeilijk. Enkele eenvoudige regeltjes en een minimum aan aandacht volstaan om een compostvat of -bak probleemloos te laten functioneren. Hier op deze pagina's willen we verder ingaan op de principes en praktijk van thuiscomposteren en de verschillende toepassingsmogelijkheden van compost.

Heb je vragen? Dan kan je steeds terecht bij de milieudienst.

Volledige informatie over het thuiscomposteren vind je ook in de themabrochures van de OVAM. Deze zijn verkrijgbaar bij de milieudienst van de stad of via de OVAM-website. Ook op de website www.thuiscomposteren.be vind je tenslotte heel wat nuttige info. Je kan er ook vragen posten op een digitaal discussieforum.

Thuiscomposteren

Thuiscomposteren is helemaal geen moeilijke bezigheid. Enkele eenvoudige regeltjes en een minimum aan aandacht volstaan om een compostvat of -bak probleemloos te laten functioneren.
 
Meer informatie kunt u onderaan terugvinden onder downloads.
 
Bron: Vlaco
 
 
Print...