Asbest

Cementgebonden asbest gratis naar het containerpark

Je kan jaarlijks 200 kg cementgebonden asbest gratis op het containerpark deponeren. Om van deze maatregel te genieten, mag je echter enkel cementgebonden asbest bij hebben en mag je geen ander afval aanbieden. Wie aan die voorwaarden voldoet, dient op de asbestknop te drukken, die aan de ingangszuil is geïnstalleerd. De containerparkwachter komt je dan helpen. Wie ander afval bij zich heeft, dient het normale tarief te betalen, ook voor het asbest. Ongebonden asbest wordt niet aanvaard.

Meer informatie vindt u op de website van ILVA.