Jeugdraad

Taken

 • De gemeentelijke overheid in te lichten over de noden en verlangens van de jeugd.
 • Advies te verstrekken en voorstellen te doen, zowel op eigen initiatief als op verzoek van het schepencollege, over de problemen die verband houden met het jeugdbeleid in de gemeente.
 • Als bemiddelaar op te treden tussen de verscheidene jeugdorganisaties.
 • Activiteiten in te richten waartoe een jeugdbeweging afzonderlijk niet in staat is.
 • Subsidies ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap verdelen.
 • Advies geven omtrent aankoop materiaal voor de uitleendienst.
 • Goedkeuring geven omtrent reglement uitleendienst.

Samenstelling

De samenstelling van de jeugdraad kunt u hier terugvinden.

Zin om in de jeugdraad te zetelen?

Ben je tussen de 16 en 35 jaar en heb je zin om mee het jeugdbeleid uit te stippelen voor Zottegem?
 
Dit houdt onder andere in:
 • ondersteuning van de jeugdbewegingen
 • advies overmaken aan het schepencollege over allerlei jeugdige zaken
 • ideeën geven om het skatepark en de speelpleintjes verder uit te bouwen
 • advies geven over de nieuwe fuifzaal
 • mee activiteiten uitwerken zoals openspelendag
 • nieuwe ideeën aanbrengen
Heb je veel ideeën, heb je een mening over allerlei zaken, dan ben je zeker en vast welkom in de jeugdraad. Wij komen éénmaal per maand samen om te vergaderen, telkens om 20u, meestal in het Stedelijk Jeugdcentrum De Muze.

Stuur gerust een mailtje naar jeugddienst@zottegem.be en stel je kandidaat.
 

Print...