2014 - Nummer 3Het nieuwe stedelijke informatieblad (nummer 3 van 2014) valt in de week van 15 september in uw bus. Het wordt niet langer postbedeeld, omdat "De Post" niet langer folders van meer dan 250 gram huis aan huis bedeelt. U kunt er de volgende onderwerpen in terugvinden:
 

Inhoud

WOORD VOORAF

EVEN VOORSTELLEN

 • Het College van Burgemeester en Schepenen

NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD

 • Beknopt overzicht van de notulen

HERDENKING GROOTE OORLOG

 • Een Zottegems frontblaadje

ALGEMEEN

 • Wat te doen bij stroomonderbreking?

LOKALE POLITIE

 • Politie controleert fietsverlichting
 • Start BOB-campagne
 • Contact

BRANDWEER

 • Gratis brandpreventieadvies voor privéwoningen
 • Brandpreventieadviseur
 • Gerichte aanpak
 • Rookmelders
 • Brandweertaken
 • Contact

VERKEER

 • Wordt uw straat een speelstraat?

DUURZAAMHEID

 • Bouwteam cursus

CULTUURCENTRUM ZOETEGEM

 • CC Zoetegem seizoen 2014-2015 van start
 • Week van de Verdraagzaamheid
 • Familie
 • Ridderzaalconcerten
 • Zilverscherm
 • Ciné Local
 • Carte Blanche
 • Programma najaar 2014

STEDELIJKE ACADEMIE MUZIEK, WOORD EN DANS

 • Inschrijven
 • Een terugblik op geslaagde activiteiten
 • Ridderzaalconcerten seizoen 2014-2015
 • Week van de Verdraagzaamheid in SAMWD

STEDELIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

 • Inschrijvingen
 • Tentoonstelling
 • Tentoonstelling schilderkunst
 • Week van de Verdraagzaamheid
 • Studiereis Amsterdam
 • Vakantiedagen

STADSBIBLIOTHEEK

 • Bibliotheekweek
 • De geschiedenis van het parfum. Ruiken is de boodschap
 • Autodelen in de Vlaamse Ardennen
 • Repair Café. Hoe begin je er aan?
 • Week van de Smaak
 • Voorleesweek

CENTRUM VOOR STREEKGESCHIEDENIS

 • Zottegem zoekt zijn ERF-goed. Op zoek naar het geheugen van onze streek.

STEDELIJK JEUGDCENTRUM DE MUZE

 • Stedelijke speelpleinwerking
 • Grabbelpas
 • Cultuurkampen: Kunstbad 2014
 • Dag en Nacht van de jeugdbeweging op 17 oktober 2014

SPORT

 • Openingsuren zwembad
 • Zwemlessen
 • Seniorenzwemmen
 • Interscholen sportkalender
 • Speelacademie voor kleuters / Allround sportacademie
 • Sportkampen
 • Schoolsportdagen
 • Sportelen

SOCIAAL HUIS

 • Het Sociaal Verwarmingsfonds
 • Chauffeurs gezocht voor minder mobielen centrale
 • Seniorennamiddag

HUIS VAN HET KIND

 • Steunpunt opvoedingsondersteuning. Vormingskalender
 • Dienst voor onthaalouders
 • Zibo

PWA

 • Uitstekende werking

UIT in Zottegem

GOED OM WETEN

 • Solva ontsluit het Romeinse verleden van Zottegem-Spelaan met een infokiosk
 • Kankertelefoon wordt kankerlijn en krijgt gratis nummer 0800 35 445
 • Duik in de sport
 • kwb Groot-Zottegem zamelt gsm’s in
 • 1712. Het nummer dat u belt bij vragen over geweld

COLOFON