2013 - Nummer 1

Download

Voorwoord

Beste stadsgenoten,

Op 14 oktober 2012 gaf u ons het mandaat om de komende zes jaar de Egmontstad te besturen. U verwacht veel van ons, en terecht. Namens de ganse bestuursploeg kan ik u alvast op het hart drukken dat we ons voor de volle honderd procent zullen inzetten. Ik ben er zeker van dat we uw vertrouwen niet zullen beschamen en dat we binnen zes jaar samen met u fier en tevreden achterom kunnen kijken en zien dat Zottegem nog sterker op de kaart staat.

Onze ploeg bestaat uit een gezonde mix van jonge, nieuwe en meer ervaren mensen. We stellen ze graag verder in dit blad aan u voor. Met deze nieuwe ploeg, die ik mag leiden, willen we een frisse wind laten waaien door de stedelijke diensten én door onze Egmontstad.

U rekent op een correcte, goede en vlotte dienstverlening. We willen daarom onze diensten efficiënter laten werken en onze dienstverlening nog klantvriendelijker maken.

Verder willen we u nog beter informeren over het reilen en zeilen van onze stad en we willen u nog meer betrekken bij het beleid.

In deze hoogtechnologische wereld is het logisch dat informatica en (sociale) media de plaats krijgen die ze verdienen. Een nieuwe, mooi ogende en gebruiksvriendelijke stedelijke website is een noodzakelijke stap. Ook het elektronisch loket willen we verder uitbouwen zodat u van thuis uit meer administratieve verrichtingen kan vervullen. Daarnaast behouden en versterken we bestaande informatie- en inspraakkanalen, zoals uw vertrouwde stedelijk informatieblad, hoorzittingen, inspraakvergaderingen en bewonersbrieven.

We willen ervoor zorgen dat onze stad er netjes bijligt, zowel in het centrum als daarbuiten. Zottegem moet gezellig, proper en (verkeers)veilig zijn. Wie onze Egmontstad bezoekt, om er te winkelen, om er een pint of een koffie te drinken, om er te wandelen of te fietsen of om te genieten van onze cultuur en natuur, moet met een prettig gevoel naar huis kunnen gaan en goesting hebben om hier terug te komen.

We willen ook onze binnenstad grondig aanpakken. De centrumrenovatie, waar al zoveel om te doen is geweest, is een absolute topprioriteit. De heraanleg van de Markt, de Stationsstraat, de Hoogstraat en de Zavel moet ons centrum op korte termijn opnieuw de uitstraling geven die het verdient en onze lokale economie versterken.

Dat en nog zoveel meer willen we de komende jaren doen. De precieze details vindt u terug in onze beleidsnota die we u eerdaags aanbieden en die u ook kan terugvinden op onze website.

Samen met u worden het voor mij en voor de ganse ploeg ongetwijfeld zes boeiende jaren!

Jenne De Potter
Burgemeester