Woordenboek van Zottegem

Beknopte Zottegemse Spraakkunst

Het woordenboek van de gewesttaal van de streek van Zottegem is bedoeld :
  • enerzijds om een belangrijk stuk cultuurgoed te bewaren
  • anderzijds als hulpmiddel voor degenen die onze moedertaal niet meer volledig onder de knie hebben.
Ten einde het bruikbaar te houden beperken wij ons tot de woorden die wij dagelijks gebruiken, speciale vaktermen en verouderde woorden werden niet opgenomen, tenzij enkele Oud-Vlaamse woorden,die wij terugvinden in sommige benamingen.

Het is niet encyclopedisch en wil evenmin de herkomst nagaan.
 

Print...