Belasting drukwerk

U kunt het aangifteformulier voor de belasting op de huis‐aan‐huis verspreiding van drukwerken met handelskarakter terugvinden onder formulieren.
 
De aangever bevestigt hiermee op de hoogte te zijn van het belastingreglement en in het bijzonder van artikel 6 , 7 en 8 met betrekking tot de aangifte en de ambtshavle in inkohiering.
 
Print...