Werken voor de stad Zottegem

Op zoek naar een interessante en uitdagende job dicht bij huis? Een overzicht van de vacatures van de stad en het OCMW vindt u hier.

Jobstudent redder

Het Autonoom Gemeentebedrijf zorgt voor de uitbating van het zwembad. Om te kunnen voorzien in deskundige begeleiding worden er voor de periode van 16 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 redders in de tewerkstellingsvorm van jobstudent aangeworven.

Redder (voor bepaalde duur)

Het Autonoom Gemeentebedrijf zorgt voor de uitbating van het zwembad. Om te kunnen voorzien in deskundige begeleiding wordt er voor de periode van 16 oktober 2017 tot op de dag van de vaststelling van de wervingsreserve van redder in contractueel dienstverband aangeworven.

Jobstudent kassier (herfst- en kerstvakantie 2017)

Het Autonoom Gemeentebedrijf zorgt voor de uitbating van het zwembad. Om de kassa te bemannen worden er tijdens de herfstvakantie en kerstvakantie 2017 kassiers in de tewerkstellingsvorm van jobstudent aangeworven.

Redder

Samen met je collega-redders sta je in voor de veiligheid van de zwembadgebruikers, voor een optimale hygiënische toestand van de infrastructuur en voor enkele administratieve taken.

Verantwoordelijke technische dienst

Als teamverantwoordelijke van de technische dienst sta je in voor het effciënt plannen, organiseren, opvolgen en leiden van de technische dienst van de stad. Je analytische en planmatige vaardigheden stellen je ertoe in staat werkzaamheden op een proactieve en correcte wijze in te plannen en te delegeren naar de meest aangewezen ploeg. Voorts coach en motiveer je de ploegbazen.

Sportfunctionaris

Als sportfunctionaris sta je in voor het dagelijks beheer van de sportdienst van de stad. Je geeft het sportbeleid mee vorm en staat in voor de promotie, organisatie en coördinatie van sportcursussen en sportkampen. Jouw doel is de burgers en verenigingen in staat te stellen om te genieten van sport, recreatie en ontspanningsmogelijkheden.

Mobiliteitsambtenaar

Als mobiliteitsambtenaar ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het verkeers- en mobiliteitsbeleid van de stad. Je ontwikkelt een visie over het mobiliteitsvraagstuk in de stad en werkt constructief samen met verscheidene actoren.Personeel en organisatie

Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
09 364 64 74
 
Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur. 
 

© 2017 Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory