Wat is het nieuwe rijbewijs?

De invoering van een uniek model

Tot nu toe krijgt eenieder die een nieuw rijbewijs aanvraagt, een papieren document. Uiteraard zijn de nadelen hiervan legio: het risico op fraude, diefstal, fouten en vervalsing is groot. Bovendien heeft elke lidstaat zijn eigen document en circuleren er tientallen modellen geldige rijbewijzen binnen de Unie, wat de controle door de ordediensten niet vergemakkelijkt. Vanaf januari 2013 moet elke lidstaat een rijbewijs afleveren volgens een vooraf bepaald model, met vastgelegde veiligheidsvoorzieningen en met een beperkte administratieve geldigheidsduur. In België wordt geopteerd voor een geldigheid van 10 jaar. De voorwaarden om een rijbewijs te bekomen, blijven uiteraard behouden. Het nieuwe rijbewijs heeft het model van een bankkaart en bevat geen chip.

De verhoging van de verkeersveiligheid

De veiligheid op de weg moet verbeterd worden door een goed zicht te krijgen op de exacte en volledige gegevens die de basis vormen voor het al dan niet uitgeven of hernieuwen van een rijbewijs (gegevens betreffende het verval van het recht tot sturen, de rijgeschiktheid en de medische geschiktheid, enz.) Daarom wordt er voorzien in een nieuw gecentraliseerd systeem waar de gegevens op een samenhangende manier worden opgeslagen.

Consulteermogelijkheden door andere autoriteiten

In de toekomst zullen ook de buitenlandse autoriteiten de gegevens met betrekking tot het rijbewijs kunnen consulteren. Dit om rijbewijstoerisme tegen te gaan, gestolen rijbewijzen op te sporen en fraude te voorkomen. De status van het rijbewijs zal eveneens ter beschikking worden gesteld in andere landen om de veiligheid op de weg te verhogen. De richtlijn voorziet eveneens in de ontwikkeling van een operationeel EU-rijbewijzennetwerk, weliswaar zonder vooropgestelde datum.

Implementatie in België

Het project wordt in België geleidelijk ingevoerd. Dat wil zeggen dat er van start wordt gegaan met een aantal pilootgemeenten.

Op 7 juli werd het eerste nieuwe rijbewijs uitgereikt in Liedekerke. De tweede helft van 2010 komen de overige 16 gemeenten aan de beurt, met name: Zottegem, Arlon, Denderleeuw, Gembloux, Kortrijk, Mons, Puurs, Rixensart, Genk, Ans, Ieper, Rochefort, Beringen, La Calamine, Aarschot en Jette.

Het handelt hier over de nieuw af te leveren rijbewijzen en de vernieuwingen. Vermits deze invoering gepaard gaat met een nieuw informaticasysteem, zal deze gefaseerde implementatie aan de informatici de kans geven om de database en de antwoordtijden te optimaliseren vooraleer de overige 572 gemeenten eveneens in productie gaan.

Op 1 januari 2013 zal de overschakeling compleet zijn.

Vanaf dan kan begonnen worden met de massale omwisseling van de zes miljoen reeds in omloop zijnde rijbewijzen.

De burger zal worden uitgenodigd door de gemeente om zijn rijbewijs in te wisselen voor het nieuwe model. Dit zal in de mate van het mogelijke parallel verlopen met de vernieuwing van de identiteitskaart, zodat de burger zich slechts eenmaal naar de gemeente moet begeven voor beide documenten.

Eenmaal het nieuwe rijbewijs  afgeleverd, wordt het oude model vernietigd.

Voor de voorlopige en internationale rijbewijzen verandert er niets: deze worden nog steeds in de vorm van een papieren document afgeleverd.

Eigenschappen

 • het roze rijbewijs van Europees model in karton wordt vervangen door een lichtroze bankkaartmodel (de voorlopige en internationale rijbewijzen blijven ongewijzigd)
 • het rijbewijs heeft een geldigheidsduur van 10 jaar
 • het rijbewijs kan een week na aanvraag afgehaald worden (aanvraag vóór 12.00 uur ingediend)
 • de prijs is € 20.00
 • de prijs voor een spoedprocedure is € 100.00. De afgifte van een rijbewijs via een spoedprocedure is op de eerstvolgende werkdag (aanvraag vóór 12.00 uur ingediend)
 • de foto en handtekening wordt opgehaald via de elektronische identiteitskaart. Is de foto niet in orde dan kan een nieuwe foto ingescand worden. Hetzelfde geldt voor de handtekening.

Beveiliging

Het bankkaartformaatrijbewijs bevat ook een aantal beveiligingskenmerken die vervalsing en veranderingen tegengaan:

 • patroon van ondergrond kan niet vervalst worden door scannen, drukken of kopiëren
 • gebruik van speciale kleuren en micro-opschriften
 • optische elementen die vervalsing van foto tegengaan
 • lasergravure, variable laserbeelden
 • aangepaste hologrammen
 • speciale inkt
 • digitaal watermerk op de ondergrond
 • voelbare karakters, symbolen of patronen
 • een nationaal symbool op de voorzijde van de kaart
 • de letter "B" op de achterkant

Meer informatie over rijbewijzen vind je ook op de website van de Federale Overheid Dienst Mobiliteit.
 
Print...