Strafregister

Vroeger: getuigschriften van goed zedelijk gedrag

Het uittreksel uit het strafregister vervangt de vroegere "getuigschriften van goed zedelijk gedrag".

Er bestaan drie modellen uittreksels uit het strafregister. De instantie die het uittreksel vraagt en/of de aard van de activiteit is bepalend voor het model dat je nodig hebt.
  • model 1 (in toepassing van art. 595 Sv) : bestemd voor alle andere activiteiten waarvoor er geen toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld;
  • model 2 (toepassing van art. 596.2 Sv) : bestemd voor activiteiten die vallen onder opvoeding, psycho-, medische en sociale begeleiding, jeugdbijstand, kinderbescherming, animatie of omkadering van minderjarigen;
  • model 3 (in toepassing van art. 596.1 Sv): bestemd voor activiteiten waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden bij wets- of verordeningsbepalingen zijn gereglementeerd. (zie downloads voor een voorlopige opsomming van de specifieke activiteiten).
Een uittreksel uit het strafregister moet u altijd persoonlijk afhalen.
 
Print...