Inenting tegen Polio

Inenting tegen poliomyelitis

Het Koninklijk besluit van 26 oktober 1966 maakt de inenting tegen poliomyelitis (= kinderverlamming, kortweg "polio") verplicht. De inentingen starten vanaf de tweede levensmaand en moeten voor de leeftijd van achttien maanden beëindigd zijn.

De Dienst Sociale Zaken houdt een lijst bij van kinderen die aan de verplichte inenting zijn onderworpen en wijzen de ouders of voogd op de verplichtingen dienaangaande. Een blanco inentingsattest wordt bij de aangifte van de geboorte op de Burgerlijke Stand meegegeven. Van zodra de inentingen zijn gebeurd moet u het ingevuld attest afgeven of opsturen naar de Dienst Sociale Zaken.
De inentingen zijn kosteloos voor zover zij gebeuren tijdens de raadplegingen van Kind en Gezin.

 
Print...