Overlijden

Aangifte

Elk overlijden op het grondgebeid van de stad moet worden aangegeven bij de dienst Burgerlijke Stand. Er is geen termijn bepaald, maar de begrafenis mag enkel gebeuren na schriftelijke toelating van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand en ten vroegste 24 uur na het overlijden.
De aangifte gebeurt door de begrafenisondernemer of door twee meerderjarige personen, bij voorkeur naaste bloedverwanten;

Wat moet u meebrengen bij de aangifte?
Het medisch attest van de geneesheer die het overlijden vaststelde, de identiteitskaart van de overledene, eventueel het trouwboekje, eventueel het rijbewijs, eventueel de laatste wilsbeschikking.

Bij elke aangifte van overlijden gaat de ambtenaar van de Burgerlijke Stand na of er een laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling is ingediend bij de dienst bevolking van de woonplaats.

Crematie

Ook de aanvraag om crematie gebeurt bij de dienst Burgerlijke Stand.

Hier kan de lijkbezorging op één van volgende manieren gebeuren:
  • asverstrooiing op de strooiweide van de begraafplaats;
  • begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats;
  • asverstrooiing op in de Belgische territoriale zee;
  • asverstrooiing op een andere plaats dan de begraafplaats, mits toestemming van de eigenaar en niet op openbaar terrein (*);
  • bijzetting in een columbarium (gewone nis voor 15 jaar);
  • begraving op een andere plaats dan de begraafplaats, mits toestemming van de eigenaar en niet op openbaar terrein (*);
  • bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats, mits toestemming van de eigenaar en niet op openbaar terrein (*);
(*) as ter beschikking gesteld van de nabestaanden.

De overledene, moet "bij leven" SCHRIFTELIJK de toelating hebben gegeven om zijn/haar as ter beschikking te stellen van de nabestaanden (hetzij om te begraven, te verstrooien of te bewaren).
 
Print...