Nationaliteit

Nationaliteit 

Wegens de complexiteit van de nationaliteitswetgeving, die bovendien onderhevig is aan frequente wijzigingen, is het aangeraden vooraf inlichtingen in te winnen bij de dienst Burgerlijke Stand.

De nationaliteit van Belg kan toegekend of verkregen worden op diverse manieren.

Toekenning van de Belgische nationaliteit

  • door geboorte uit een Belgische ouder
  • aan de kinderen van wie één ouder Belg is geworden
  • door geboorte in België

Verkrijging van de Belgische nationaliteit

  • nationaliteitsverklaring
  • nationaliteitskeuze
  • huwelijk met een Belg
  • bezit van staat
  • naturalisatie
 
Print...