Naamgeving

Naamsverandering

Wie zijn naam wil veranderen moet een schriftelijk en gemotiveerd verzoek richten aan de Minister van Justitie, dienst Naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.

Naamverbetering   

Als er een schrijffout in de geboorteakte staat die u wil verbeteren, dan moet u zich met de nodige bewijsstukken (uittreksel uit de geboorteakte van vader en grootvader) wenden tot de Rechtbank van Eerste Aanleg, Bourgondiëstraat 7 te 9700 Oudenaarde. Na een verbeterend vonnis zal de rechtbank de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand verwittigen, die het vonnis binnen de maand overschrijft.


 
Print...