Huwelijk

Aangifte   

Het huwelijk wordt voltrokken in de woonplaats van de bruid of de bruidegom door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand en het bruidspaar kan tot vier (meerderjarige) getuigen kiezen. De minimumleeftijd om te huwen bedraagt 18 jaar.
De aangifte van het huwelijk door bruid en bruidegom samen moet gebeuren in de gemeente waar het huwelijk zal plaatsvinden, minstens één maand en maximum zes maand voor de voltrekking van het huwelijk.

Vereenvoudigde huwelijksaangifte 

De aangifte van een huwelijk is vanaf 1 februari 2006 een stuk eenvoudiger. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand zal zelf een pak formaliteiten vervullen.
Vroeger moesten de aanstaande trouwers onder meer geboorteuittreksels afhalen in hun geboorteplaats.
Nu is dat heen en weer pendelen niet meer nodig. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand zal het huwelijksdossier opstellen en zelf alle nodige documenten opzoeken via het Rijksregister.
Het koppel moet dat dossier dan alleen bevestigen en ondertekenen.
Ook de fiscale zegels verdwijnen, alle documenten worden gratis.
Het huwelijk moet wel voltrokken worden binnen de zes maanden na de aangifte.

Documenten   

Voor de aangifte zijn de volgende documenten voor beide aanstaande echtgenoten vereist:
  • eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte
  • een bewijs van identiteit (fotokopie van de identiteitskaart)
  • een bewijs van ongehuwde staat, of een uittreksel uit de echtscheidingsakte(n), of een uittreksel uit de overlijdensakte(n)
  • een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister.
Voor vreemdelingen moeten bijkomende documenten worden voorgelegd:
  • een bewijs van nationaliteit (enkel voor vreemdelingen - te verkrijgen op de ambassade of consulaat),
  • een uittreksel uit het vreemdelingenregister of wachtregister.
De documenten in een vreemde taal moeten naar het Nederlands vertaald worden door een beëdigd tolk.
Wij raden de aanstaande echtgenoten aan in dit geval vooraf contact op te nemen met de dienst Burgerlijke Stand.

Voltrekking van het huwelijk   

De huwelijksvoltrekking vindt plaats in de Ridderzaal van het Egmontkasteel.

Tarieven

  • Op woensdag- en vrijdagnamiddag tussen 13.30 en 16.30 uur gebeurt dit kosteloos (enkel trouwboekje van €20)
  • Op zaterdag kost dit €200 (plus trouwboekje van €20)
  • Op overige werkdagen en uren kost dit € 170 (plus trouwboekje van €20)
 

Andere taken   

U kan op de dienst Burgerlijke Stand ook terecht voor het trouwboekje (ook bij verlies), de verbetering van huwelijksakte en de overschrijving van buitenlandse akten.

Huwelijksjubilea   

De dienst Burgerlijke Stand neemt vooraf automatisch contact op met de jubilarissen om na te gaan of zij hun jubileum officieel wensen te vieren. De gouden, diamanten, briljanten en platina jubilarissen ontvangen een geschenk.
 
Print...