Echtscheiding

Een echtscheiding wordt uitgesproken door de Rechtbank van Eerste Aanleg. Daarna stuurt de rechtbank het vonnis op naar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de huwelijksplaats. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand schrijft het vonnis van echtscheiding over binnen de maand na de ontvangst en maakt melding van de ontbinding in de rand van de  huwelijksakte. De overschrijving maakt het vonnis van echtscheiding effectief.

De aanpassing van de identiteitskaart gebeurt bij de dienst Bevolking.

 
Print...