Slachtingsaangifte

Nieuwe regeling voor slachtingsaangifte

Sinds 1 december 2004 zijn enkele belangrijke wijzigingen van toepassing inzake de aangifte- en registratieverplichtingen bij het slachten van dieren. Deze zijn het gevolg van de invoering van de Beltrace-databank van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Registratie

In deze centrale databank worden alle gegevens over de slachtingen op elektronische wijze verzameld: de eigenaar, de aangever, het dier, het vlees, de keuringsresultaten.
 
 
Daarom moeten de aangevers van slachtingen zich voorafgaand en éénmalig identificeren en registreren bij het stadsbestuur, Dienst Burgerzaken (ingang Heldenlaan 1). Ze krijgen dan een uniek registratienummer van het FAVV, dat bij elke toekomstige slachting gebruikt kan worden.
 
 
Dit geldt dus voor de eigenaar die een particuliere slachting van een slachtdier wil doen of laten doen en voor alle professionelen. Professionele aangevers die al een registratienummer in het centrale systeem Sanitel hebben, kunnen dit nummer verder gebruiken, ook bij particuliere slachtingen.

Aangifte

Na de registratie dienen de eigenlijke slachtingsaangiften te gebeuren.

a) Voor alle slachtingen in een slachthuis gebeurt de aangifte uitsluitend in het slachthuis zelf. Het registratienummer en de andere gegevens worden hier meegedeeld. Nieuw vanaf 1 december 2004 is dus dat particuliere slachtingen in een slachthuis niet meer bij de gemeente moeten aangegeven worden.

b) Alleen de particuliere slachtingen van varkens, schapen en geiten buiten een slachthuis dienen aangegeven te worden bij de stad. De eigenaar moet zich hiervoor minstens 2 werkdagen voor de slachting persoonlijk aanmelden bij de Dienst Burgerzaken met zijn registratienummer. Nieuw is dat de geldigheidsduur van een aangifte nu bepaald is op 8 dagen. In het oud stelsel was er geen termijn. Het aangiftebewijs moet thuis bewaard blijven tot het eind van het volgende jaar.

c) Voor particuliere slachtingen van gevogelte, konijnen en klein wild buiten een slachthuis is er niets gewijzigd. Hiervoor dient dus geen registratienummer aangevraagd en is er geen aangifteplicht.

d) Sluikslachting is niet alleen meer de slachting van een slachtdier binnen of buiten het slachthuis zonder aangifte, maar ook deze met vervallen aangifte. Dit wordt gesanctioneerd met de inbeslagname van het vlees en met strafrechterlijke vervolging.
 
 
Voor meer informatie over deze nieuwe regeling kunt u zich wenden tot de Dienst Burgerzaken
 
Stadhuis (ingang Heldenlaan)
Tel.: 09 364 64 58