Orgaantransplantatie

Iedereen kan persoonlijk een verklaring afleggen over wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden. Dit kan een verklaring of herroeping van verzet zijn of een uitdrukkelijke toestemming tot wegneming en transplantatie van organen.

Het principe is dat organen en weefsels bestemd voor transplantatie kunnen worden weggenomen na het overlijden bij iedereen die in België woont, behalve indien vaststaat dat tegen orgaanwegneming verzet is geuit.

Wie kan verzet aantekenen?

  • personen van Belgische en vreemde nationaliteit die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven
  • vreemdelingen die sedert meer dan 6 maanden in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven