Militie

Sinds enkele jaren is de verplichte legerdienst afgeschaft. Bij de Dienst Bevolking kunt u terecht voor militiegetuigschriften en voor formulieren voor kandidaat-vrijwilligers in het leger. Breng uw militair zakboekje of laatst ontvangen militiedocument mee.