Huisnummering

Toekenning van een huisnummer

Bij de Dienst Bevolking krijgt u gratis uw huisnummer. Voor toekenning van een huisnummer voor een nieuwbouw moet u een aanvraag indienen met een situatieschets. De bewoner moet het huisnummer zelf aanbrengen en het moet duidelijk leesbaar zijn vanaf de openbare weg (algemeen politiereglement).