Sportraad

Contactgegevens

Marc De Vrieze, voorzitter sportraad
Rodestraat 37, 9620 Godveerdegem
Telefoon: 09 360 36 30

Samenstelling

Naam
Functie
Marc De Vrieze Voorzitter
Jo De Geyter Ondervoorzitter
Frank Vandegehuchte Sportadviseur
Indra Haegeman Sportadviseur
Jean-Claude Van Der Gucht Sportadviseur
Inge Vandenberghe Sportadviseur
Koen De Weer Sportadviseur
Jo Zwaenepoel Waarnemend lid
Robin Doeraene
Waarnemend lid
Peter Roman
Waarnemend lid - schepen van sport

Coördinatieteam van sportraadadviseurs


De sportadviesraad heeft als taak advies aan de overheid te geven voor alle aangelegenheden die de sportadviesraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid.

De sportadviesraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen. De sportadviesraad neemt deel in het beheer van de stedelijke sport en recreatie, geeft advies in sport- en recreatieaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de sportinfrastructuur. 
Het coördinatieteam van sportraadadviseurs helpt mee de activiteiten te coördineren door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten en andere instellingen op gebied van sport.
 

Verslagen sportraad

De verslagen kunnen via sportdienst@zottegem.be aangevraagd worden.
 
Print...